NK 218 – STORD

Vinnende bud: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-113

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STORD (Ref#: 11946 , Kilde: KulturNav)

STORD - se STORØEN

---------

STORØEN (Ref#: 12051 , Kilde: KulturNav)

STORØEN poståpneri, i Storøen prestegjeld, Søndhordland og Hardanger fogderier, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 24.10.1836, og trolig med virksomhet fra 1.5.1837.
Hadde ukentlig bipostrute mellom Storøen og Skonevig og der forbindelse til hovedpostruta Stavanger -- Bergen.

Fra poststedsfortegnelsen 1848 er navnet skrevet STORDØEN, og i Kgl.res. 7.9.1851 nevnes STORDØEN i forbindelse med utvidelse av biposten til helårlig virksomhet.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet endret til STORD.

STORD poståpneri ble fra 4.7.1914 gitt status av postkontor. Sirk. 26, 4.7.1914.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser på STORD postnr 5411, 5412, og 5414--5417 STORD. Samtidig fikk postboksadressatene under STORD postkontor tildelt postnr 5401--5407.

Stordøen poståpneri nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 288 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5400)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Seminarielærer (candidat) Nimb er notert fra 1846, eller før.
Søren Hagerup 1.7.1857.
Telegrafbest. Ove Iversen Berg 1.10.1859 (f. 1834).
Fru posteksp. Ronæs midlertidig fra 1.4.1910.
Posteksp. Harald Albert Elizar Holst midlertidig fra 4.7.1914 (f. 1875).
Kst. postmester Tobias Tharaldsen 1.10.1914 (f. 1872).
Postfullm.II Thorvald Jersin Monclair 1.5.1921 (f. 1872, død 1926).
Postass. Sigvart Amund Tjøstolfsen midlertidig kst. fra 8.11.1926 (f. 1901).
Postfullm.II Nicolai Magnus Arnholt kst. 1.5.1927 (f. 1880).
Res.posteksp. Einar Nøkling under ledighet fra 1.9.1946 (f. 1918).
Postfullm.II Bernhard Sværen 1.4.1947 (f. 1894), tiltrådt 1.7.1947 med posteksp. Arne Reidar Dybvik som midlertidig styrer (f. 1922).
Postfullm. Lars Østefjord 1.10.1955 (f. 1900).
Postmester Odd Gudmundsen Eide 1.10.1969 (f. 1918).
Avd.leder Harald J. Kvarme 1.2.1988 (f. 1927).
Postsjef Thorleif Meidell Vaage 1.9.1993.
Postmester Adele Bakkehaug Dahle 1.5.1998.

Årlig poståpnerlønn var i 1836 4 Spd., i 1853 25 Spd., i 1860 60 Spd., i 1875 kr 400,-, i 1888 kr 600,-, i 1893 kr 720,-, i 1905 kr 850,-, i 1908 kr 1.150,-, i 1910 kr
1.500,-, i 1911 kr 1.650,-, i 1912 kr 2.150,- og fra 1914 kr 3.450,-.

---------