NK 218 – ROVDE

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #171-66

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ROVDE (Ref#: 10144 , Kilde: KulturNav)

ROVDE - se RØVDE

---------

RØVDE (Ref#: 10367 , Kilde: KulturNav)

RØVDE poståpneri, på gården Rovde, i Røvde annex til Sandø prestegjeld, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1875. Sirk. 18, 8.12.1874.

Fra poststedsfortegnelsen 1892 er navnet skrevet ROVDE.

Poståpneriet ble fra 15.2.1909 flyttet til dampskipsanløpsstedet Knardal.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret ROVDE nytt postnr 6141.

Datostempel av 2-rings vanlig typen ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1888.

(6130 / 6141)
Poståpnere/styrere:
Peder Pedersen Knardal 1.1.1875.
Handelsm. Johannes Skaar 1.1.1887.
Paul Paulsen Røvde 1.1.1895.
Severin O. Røvde kst. 4.12.1907.
Kirkesanger D. Liseth 15.2.1909 (f. 1861).
Telefonbest. Dagny Slettevold kst. 15.4.1929 (f. 1900).
Stasj.holder Steinar Slettevoll kst. 1.6.1970 (f. 1930).

Årlig poståpnerlønn var:

1875 1898 1900 1907 1917
Spd. 12
Kr 120 200 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------