NK 218 – OSTEREIDET

Vinnende bud: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-114

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OSTEREIDET (Ref#: 9533 , Kilde: KulturNav)

OSTEREIDET poståpneri, i Hosanger herred, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.1.1887. Sirk. 29, 23.12.1886.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret OSTEREIDET nytt postnr 5993. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 5993 OSTEREIDET tildelt postnr 5991.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1888.

(5167/ 5993)
Poståpnere/styrere:
Lensm. N. O. Ekanger 1.1.1887.
Furér Ingvald Ekanger 1.3.1900 (f. 1860).
Signy Ekanger Spjelkavik 1.11.1930 (f. 1893).
Kjellaug Mjelstad Eide kst. 1.5.1963 (f. 1927).
Poststyrer Kamilla Småback fra 1.11.1994.
Poststyrer (vikariat) Margareth Rød fra 1.1.1999.

De første årlige poståpnerlønninger:

1887 1892 1895 1908 1914 1917
Kr 50 120 160 250 350 450

Fra1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------