NK 218 – GAUSA

Vinnende bud: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-111

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GAUSA (Ref#: 3356 , Kilde: KulturNav)

Gausa - se Gausdal

---------

GAUSA (Ref#: 3357 , Kilde: KulturNav)

GAUSA - se GAUSDAL

---------

GAUSDAL (Ref#: 3358 , Kilde: KulturNav)

GAUSDAL poståpneri, i Gausdal prestegjeld, Thoten fogderi, Christians amt , under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 3.12.1853 med virksomhet fra 15.5.1854 og med 2 ganger ukentlig post mellom Gausdal og Lillehammer. Sirk. 4, 15.4.1854.

Poståpneriet lå fra 1870 i Søndre Gudbrandsdalen fogderi, fra ca 1889 i Østre Gausdal herred.

Fra 1.7.1887 lagt under Lillehammer posteksp. Sirk. 15, 23.6.1887.

Navnet ble fra 1.1.1924 endret til GAUSA. Sirk. 55, 8.12.1923.

Gausa ble tildelt postnummer 2622 ved innføringen av postnummer i 1968 (Postnummerkatalogen 1968)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 2.2.1987 ble navnet endret til 2622 SVINGVOLL, Sirk. 4, 20.1.1987.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 84 og fikk tilsendt datostempel 6.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2622 / 2652)
Poståpnere/styrere:
? ? ?
Nicolai Christian Bøhmer er notert som beskikket poståpner fra 1.5.1855.
Handelsm. Simon Torgersen Vold 1.8.1881 (f. 1843) (på Sønstevold).
Ivar Simensen Vold 14.10.1918 (f. 1877).
Landh. Bjarne Wold 1.6.1942 (f. 1915). Hadde tj.perm fra 1.2.1978, sluttet 1.2.1979.
Landpostbud Øystein Brustuen utførte kombinert styrer- og landpostbudtjeneste fra 1.4.1976.
Kons. Eivind Stende 1.7.1982 (f. 1943).
Randi Lillemoen Jensen vikar 1.4.1984 (f. 1959).
Postkass. Anfrid Kristine Melgårdsbakken vikar 15.1.1986, fast 1.5.1987 (f. 1943).

De første kjente årlige poståpnerlønninger var:

1860 1869 1874 1877 1880 1899 1912 1913 1914 1917
Spd. 20 32 36
Kr 180 200 450 550 650 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % lønnen.

---------