NK 218 – BERGER I VESTFOLD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-09

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BERGER I VESTFOLD (Ref#: 712 , Kilde: KulturNav)

BERGER I VESTFOLD - se BERGER I JARLSBERG

---------

BERGER I JARLSBERG (Ref#: 711 , Kilde: KulturNav)

BERGER I JARLSBERG poståpneri, i Strømmen herred, Jarlsberg fogderi, under Drammen postkontor, ble underholdt fra 1.7.1896 med postbefordring til/fra stedet med dampskip under dampskipsfarten, ellers med 5 ganger ukentlig bipost til/fra Svelviken. Sirk. 23, 26.6.1896.Poståpneriet lå antakelig først i Fossekleven fabriks lokaler og flyttet 1.5.1901 til fru Bergs hus.Navnet ble fra 1.7.1928 endret til BERGER I VESTFOLD. Sirk. 24, 18.6.1928.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt under- postkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Postkontoret 3075 BERGER I VESTFOLD vil med virkning fra 1.8.1975 hete bare 3075 BERGER. Sirk. 23, 11.6.1975.Postkontoret 3075 BERGER ble lagt ned fra 15.10.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 13, 1.10.1999.Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.(3075)

Poståpnere/styrere:

Bokholder Arne Bekkevold 1.7.1896.

Sigvart Solberg 24.6.1898 (f. 1863).

Løytnant Karl E. Kolstad 16.12.1933 (f.1881).

Sonja Prøis midlertidig fra 11.5.1945.

Margit Tjøme (gift Simensen 1947), midlertidig fra 21.1.1946, fast 1.2.1947 (f. 1922).

Landpostbud Magna Henanger Pedersen 1.8.1986 (f. 1934).

Res.p.kass. Elin Olsen 1.10.1988 (f.1955).De første årlige poståpnerlønninger:1898 1902 1906 1912 1913 1914 1917

Kr 300 480 550 600 650 700 850Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------