NK 211 – VIKASJØEN

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1964

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1964
Frimerkeauksjon #174-11

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VIKASJØEN (Ref#: 14219 , Kilde: KulturNav)

VIKASJØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Vega herred, Nordland fylke, under Brønnøy(sund) postkontor, i rute nr 6680, ble opprettet den 1.7.1920. Sirk. 31, 19.6.1920.

Poståpneriet VIKASJØEN ble lagt ned fra 1.9.1964. Sirk. 26, 25.8.1964. Ny postadresse: 8980 GLADSTAD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitertypen med lukket stjerne ble tilsendt i 1920.

Poståpnere:
Handelsm. Anton Løbeck 1.7.1920 (f. 1872). Han hadde tjenestefri hvert år i tiden februar--april fra 1929 til 1934, med Martin Løbeck og Rolf Løbeck som vikarer.
Handelsbetj. Gudmund Løbeck 1.3.1959 (f. 1920), til 1.3.1963.
Vikarer fra 1.3.1963.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1921, da årlig lønn ble satt til kr 600,-.

---------