NK 209 – NORDFJORDEID

Vinnende bud: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-165

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDFJORDEID (Ref#: 8582 , Kilde: KulturNav)

NORDFJORDEID - se HUNDEIDE

---------

HUNDEIDE (Ref#: 4930 , Kilde: KulturNav)

HUNDEIDE poståpneri, i Eid prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postktr., ble opprettet ved Kgl.res.12.1.1841 i forbindelse med opprettelsen av en bipostrute i Nordfjord. (Opprettet 1841.)

Fra portotabellen 1848/49 er navnet endret til EID (Hundeide i Nordfjord), og fra 1.7.1859 ble navnet endret til EID I NORDFJORD.

Fra 1873 endret til NORDFJORDEIDET. Sirk. 18, 22.8.1873.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 gitt status av postkontor (A). Sirk. 34, 30.6.1909.

Fra 1.1.1924 ble navnet endret til NORDFJORDEID. Sirk. 55, 8.12.1923.

Fra 1.3.1996 fikk postboksadressatene under postkontoret 6770 NORDFJORDEID tildelt postnr 6771.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksnr 1--180 beholde postnr 6771, mens postboksnr 181--500 fikk tildelt postnr 6772 NORDFJORDEID.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 53 og fikk tilsendt datostempel den 16.12.1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver og tekst Eid i Nordfjord..

(6770)
Poståpnere/postmester/postsjefer:
John Olsen er notert fra 1841.
Lensm. Tyvold 1.7.1859.
Fanejunker O. B. Landmark kst. 1.1.1860.
Lensm. E. Løken Tyvold ca 1870.
Lensm. Landmark kst. 28.11.1870, fast 1872.
Sersjant Arne Ratihaug (?) kst. 11.12.1880.
Komm.sersjant Rasmus Rasmussen Møklebust fra ca 1881 (f. 1841, død 1908).
Frk. Johanna Møklebust kst. 9.8.1908.
Postflm. Malthe Sørensen kst.postm. 1.7.1909 (f. 1867).
Postflm. Lars Hess Bing kst. 12.8.1909 (f. 1865).
Posteksp.I Harald Schmidt 1.10.1910, tiltrått 1.2.1911 (f. 1865) med ktr.ass. Johanna Møklebust som midlt.styrer (f. 1876).
Postflm. Olaf Johan Monsson kst. 21.4.1920, fast 5.6.1920 (f. 1875, død 12.10.1941).
Posteksp. Sigurd P. M. Haugen (under ledighet) 13.10.1941.
Postflm.II Herloff Ødegård 1.11.1946, tiltrått 1.2.1947 (f. 1897) med posteksp. Alfred Vadseth som midlt. styrer (f. 1898).
Postmester Jørgen Nikolai Kristoffersen Varpe 15.3.1954 (f. 1894).
Avd.sjef Knud Brodtkorb Danielsen 1.10.1960 (f. 1918).
Postkass. I Harald Fagerli 1.10.1967 (f. 1917).
Postkons. Harald Kåre Ekroll 1.9.1986 (f. 1942).
Postsjef (midl.) Kristen Arne Berg fra 1.5.1995.

Årlig poståpnerlønn var i 1841 8 spd., i 1860 40 spd., i 1874 72 spd., i 1895 kr 750,- og i 1902 kr 800,-.

---------