NK 209 – LOTE

Vinnende bud: kr 33

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-130

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LOTE (Ref#: 7362 , Kilde: KulturNav)

LOTE poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Gloppen herred, Nordre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet fra 1.1.1908 i stedet for det tidligere brevhus Lote i Gloppen, med daglig postforbindelse til Fjordane posteksp. Sirk. 72, 14.12.1907.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeidet postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6798 LOTE, i Nordfjordeid postområde, ble lagt ned fra 1.1.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 14.12.1995.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk LOTE nytt postnr 6778.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6798 / 6778)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Anders M. Lothe 1.1.1908 (f. 1875).
Telefonstyrer Magnus A. Lothe 1.1.1946 (f. 1905).
Jorunn Aslaug Lothe vikar fra ca 1973 (f. 1924), ble tilsatt ved engasjement 1.12.1980.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1911, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------