NK 209 – KILEBYGDA

Vinnende bud: kr 40

Nedlagt 1965

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1965
Frimerkeauksjon #192-177

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KILEBYGDA (Ref#: 5734 , Kilde: KulturNav)

KILEBYGDA - se KILEBYGDEN

---------

KILEBYGDEN (Ref#: 5735 , Kilde: KulturNav)

KILEBYGDEN poståpneri, i Solum herred, Bratsberg amt, under Porsgrund postkontor, med gående bipost til/fra Bolvik poståpneri, ble opprettet fra 1.1.1915 i stedet for det tidligere Kilebygden Forbruksforening brevhus. Sirk. 66, 22.12.1914.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KILEBYGDA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet KILEBYGDA ble lagt ned fra 1.5.1965. Sirk. 20, 18.5.1965. Ny postadresse: 3900 PORSGRUNN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Gårdbr. Rasmus Dalene 1.1.1915 (f. 1872).
Anbjørg Karoline Dalene (Lund) 1.11.1942 (f. 1917). Under tj.fri i 6 mndr. fra jan. 1947 med Borghild Isaksen som midlt.styrer, og i 1 år fra 10.6.1950 med Sigurd Dalene som vikar, og i 5 mndr. fra 1.2.1952 med Sigurd Dalene som midlt. styrer.
Torgunn Dalene 1.2.1954 (f. 1918).
Ingeborg Helene Ugge kst. 1.9.1962 (f. 1916).

Årlig poståpnerlønn var i 1915 kr 300,- og fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------