NK 209 – JOSTEDAL

Vinnende bud: kr 42

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-53

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JOSTEDAL (Ref#: 5499 , Kilde: KulturNav)

JOSTEDAL poståpneri, i samme prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 10.11.1871 med virksomhet fra 1.2.1872, og med ukentlig bipost mellom Jostedal og Gaupne poståpnerier. Sirk. 1, 9.1.1872.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet endret til JOSTEDALEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.10.1921 ble navnet igjen endret til JOSTEDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ble fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Tilbakeført under Lærdal postkontor fra 1.10.1929. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.3.1959 ble poståpneriet lagt under Sogndal i Sogn postkontor. Sirk. 5, 18.2.1959.

Lå fra 1.1.1963 i Luster kommune. (Retting nr 3 til utg. 1962 av N.P.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret JOSTEDAL nytt postnr 6871.

Postkontoret 6871 JOSTEDAL ble lagt ned fra 1.3.1999. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. (Ikke Sirk.-melding!)

Poststedet fikk ifølge "Norske Filatelistika" datostempel av 2-rings vanlig type først i 1887.

(5827 / 6871)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Anton Hansen 1.2.1872.
John Larsen Nedrelid d.y. kst. 15.6.1876.
Sogneprest Anton hansen 1.7.1877.
Korporal Malchin Yttri 26.6.1887.
Skolelærer A. O. Øvregaard 5.7.1888.
Sersjant Malchin Yttri 1.6.1895.
Kirkesanger Anders J. Hjellum ca 1899 (f. 1870).
Fanejunker Melchior Yttri 1.1.1920 (f. 1860).
Tlf.best. Sjur L. Bakken 16.11.1930.
Tlf.styrer Lars S. Bakken 15.7.1940 (f. 1912).
Landp.bud Venke Lill Sagerøy 1.11.1979 (f. 1958).
Landp.bud Helene Margrethe Myklemyr 1.9.1983 (f. 1963). -- De 2 sistnevnte har antakelig komb.styrer- og landposttjeneste.

De første årlige poståpnerlønninger:

1872 1877 1893 1900 1909 1913 1917
Spd. 8
Kr 48 90 150 200 250 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------