NK 208 – VALNES I BODIN

Vinnende bud: kr 82

Nedlagt 1980

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1980
Frimerkeauksjon #174-26

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VALNES I BODIN (Ref#: 13753 , Kilde: KulturNav)

VALNES I BODIN (i poststedsfortegnelsen skrevet bare VALNES) poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Valnes, i Bodin herred, Nordland amt, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1900. Sirk. 26, 30.6.1900.

Navnet ble fra 1.7.1968 endret til VALNES I SALTEN. Sirk. 18, 10.6.1968, og Sirk. 22, 8.7.1968.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.11.1975 endret til bare VALNES. Sirk. 33, 2.9.1975.

Fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

8123 VALNES postkontor C, under Bodø postkontor, ble lagt ned fra 1.11.1980. Ny postadresse: 8057 TUV. Sirk. 38, 6.11.1980.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8123)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Konrad Jensen 1.7.1900.
Ingvald Øines 13.5.1917 (f. 1876, død 2.11.1933).
Jenny Evjen midlertidig fra 2.11.1933.
Ds.eksp. Gunnar Hansen 1.1.1934 (f. 1900).
Einar Christensen notert ca 1945.
Einar Dahlsletten midlertidig fra 1.6.1946, fast 1.4.1948 (f. 1914).
Einar Magnus Åselid midlertidig fra 1.6.1948.
Olav Moen midlertidig fra 1.4.1949.
Ds.eksp. Ingolf Berntsen midlertidig fra 1.12.1951, fast 1.10.1954 (f. 1922).
Aksel Svendsen midlertidig fra 10.5.1955.
Gunnar Karlsen midlertidig fra 1.6.1955.
Overtatt av Tuv Kooperative Forening fra 1.7.1955.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1903, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1908 kr 100,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------