NK 208 – STRAUMHOLMEN

Vinnende bud: kr 227

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #194-09

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STRAUMHOLMEN (Ref#: 12107 , Kilde: KulturNav)

STRAUMHOLMEN - se STRØMHOLMEN

---------

STRØMHOLMEN (Ref#: 12147 , Kilde: KulturNav)

STRØMHOLMEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Hemnes herred, Nordland amt, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.10.1902. Sirk. 36, 23.9.1902.

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til STRAUMHOLMEN. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.10.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Fra 1.7.1918 lagt under Hemnesberget postkontor. Sirk. 31, 25.6.1918.

Fra 1.10.1924 igjen under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 27, 30.9.1927.

Fra 1.1.1952 lagt under Mo postkontor. Sirk. 30, 18.12.1951.

Navnet ble fra 1.4.1955 endret til STRAUMBYGDA. (Protokoll / Noteringsssentral, ikke sirk.).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

8622 STRAUMBYGDA postkontor C, under Mo postkontor, ble lagt ned fra 1.11.1977. Ny postadresse: 8620 UTSKARPEN. Sirk. 34, 17.11.1977.
STRAUMBYGDA landpoststasjon, 8620 UTSKARPEN ble samtidig opprettet - se denne.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8622)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. og ds.eksp. Peder Johannessen 1.10.1902 (f. 1873, død 2.6.1942).
Ds.eksp. Anna Jacobea Johannessen midlertidig fra 5.6.1942, fast 1.9.1942 (f. 1895).
Torleif Strøm Johannessen 1.2.1957 (f. 1922).

Poståpneren va ulønnet av Pv. til 1905, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1913 kr 100,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------