NK 208 – SÆTRE I HURUM

Vinnende bud: kr 57

Hjelpestempel. Brukstid maks 3 uker!

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Hjelpestempel. Brukstid maks 3 uker!
Frimerkeauksjon #194-88

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SÆTRE I HURUM (Ref#: 12518 , Kilde: KulturNav)

SÆTRE I HURUM poståpneri - se Nytt SÆTRE

---------

SÆTRE (Ref#: 9142 , Kilde: KulturNav)

Nytt SÆTRE poståpneri, i Hurum prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 13.7.1877, med virksomhet fra 15.8.1877, og med to ganger ukentlig bipost til Røken under sommer-postgangen. Sirk. 22, 10.8.1877.

Poståpneriet ble fra 1.1.1889 lagt under Drøbak posteksp.

Fra 1.1.1903 igjen under Drammen postkontor. Sirk. 49, 12.12.1902.

Navnet ble fra 1.10.1936 endret til SÆTRE I HURUM. Sirk. 34, 25.9.1936.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.8.1975 endret tilbake til bare SÆTRE. Sirk. 23, 11.6.1975.

Fra 1.6.1984 gitt status av postkontor B. Sirk. 17, 26.4.1984.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3475 SÆTRE tildelt postnr 3476.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel først tildelt i 1879 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3475)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Handelsm. Otto Olsen 15.8.1877. (På Grytnæs/Tangen.)
G. Grytnæs kst. 1.1.1887.
Ordfører Anders Sæthre 1.4.1887.
Landh. Harald Nærsnæs 1.10.1889.
Adolfa Nærsnes 1.4.1905 (f. 1863).
Alf Nærsnæs kst. 29.5.1929 (f. 1901).
Poståpner Anne Tordis Roskar kst. 1.8.1969.
Poståpner Rønnaug Blixrud 1.5.1971 (f. 1915).
Førstesekr. Rolf Johan Thuv 1.10.1984 (f. 1945).
Poststyrer Tom Georgsen 1.7.1998.
Postmester Britt Bjerketveit 1.2.2001.

Årlig poståpnerlønn var i 1877 kr 80,-, i 1906 kr 150,-, i 1909 kr 250,-, i 1912 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og i 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------