NK 208 – ØYGARDSGREND

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1980

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1980
Frimerkeauksjon #171-18

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØYGARDSGREND (Ref#: 14894 , Kilde: KulturNav)

ØYGARDSGREND - se ØYGARDSGRÆND

---------

ØIGARDSGRÆND (Ref#: 14661 , Kilde: KulturNav)

ØIGAARDSGRÆND poståpneri, i Nore herred, Buskerud amt, under Kongsberg postkontor, i landpostbudruten Skjønne -- Øigaardsgrænd, ble underholdt fra 1.10.1915. Sirk. 44, 22.9.1915.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ØYGARDSGREND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1971 lagt under Drammen postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

3635 ØYGARDSGREND postkontor C ble lagt ned fra 24.11.1980. Ny postadresse: 3630 RØDBERG. Sirk. 43, 30.12.1980.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3635)
Poståpnere/styrere:
Fhv. lærer G. Gulbrandsen 1.10.1915.
Landh. H. Skarpaas 1.1.1917 (f. 1873).
Handelsbest. E. Haugann 1.4.1920 (f. 1892).
Postbefordrer Knut Skarpaas 15.4.1922 (f. 1897).
Nils K. Haugen 1.1.1946 (f. 1899). Under sykdom fra ca 1960 med vikarer.
Kari Solveig Hvilsten kst. 1.11.1963 (f. 1929).

Årlig poståpnerlønn var i 1915 kr 350,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

ØYGARDSGRÆND (Ref#: 14895 , Kilde: KulturNav)

ØYGARDSGRÆND - se ØIGARDSGRÆND

---------