NK 208 – OFFERSØY

Vinnende bud: kr 80

Nedlagt 1985

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1985
Frimerkeauksjon #175-21

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OFFERSØY (Ref#: 9282 , Kilde: KulturNav)

OFFERSØY - se OFFERSØ

---------

OFFERSØ (Ref#: 9281 , Kilde: KulturNav)

OFFERSØ poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Lødingen herred, Salten fogderi, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.1.1900. Sirk. 53, 20.12.1899.

Navnet ble fra 15.2.1908 endret til OFFERSØY. Sirk. 6, 13.2.1908.

Poståpneriet ble fra 1.4.1921 lagt under Svolvær postkontor. Sirk. 13, 21.3.1921.

Fra 1.1.1963 lagt under Lødingen postkontor. Sirk. 41, 1.10.1962.

Fra 1.5.1971 lagt under Svolvær postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 11.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble fra 1.4.1984 lagt under Narvik postområde. Sirk. 12, 26.3.1984.

8582 OFFERSØY postkontor C, under Narvik postområde, ble lagt ned fra 1.3.1985. Ny postadresse: 8583 RINØYVÅG. Sirk. 8, 19.2.1985.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8582)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. E. H. Krog 1.1.1900.
E. M. Hagfoss kst. 21.5.1904, fast 8.7.1904.
Fru Laura Husjord 22.1.1907.
Bestyrer Konrad Olaussen 16.4.1912.
Bestyrer Sigurd Christensen 1.8.1915.
Agronom Halvdan H. Elverhøi 27.12.1916.
Bestyrer Haagen Ludvigsen 1.8.1918 (f. 1895, død 25.1.1949).
Egil Norø-Offersøy midlertidig fra 25.1.1949.
Ds.eksp. Gunnar Fenes midlertidig fra 1.7.1951, fast 1.5.1952 (f. 1913).
Landpostbud Eilert Jostein Larsen tilsatt fra 1.4.1976. Hadde muligens i de senere årene kombinert styrer- og landpostbudtjeneste.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1903, da årlig lønn ble satt til kr 100,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------