NK 208 – MØRSVIKBOTN

Vinnende bud: kr 30

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #171-51

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MØRSVIKBOTN (Ref#: 8173 , Kilde: KulturNav)

MØRSVIKBOTN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Nordfolden-Kjærringø herred, Nordland amt, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.1.1902. Sirk. 43, 19.12.1901.

Brevhuset ble fra 1.4.1959 lagt under Fauske postkontor. (Protokoll).

Fra 1.5.1971 igjen lagt under Bodø postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8266 MØRSVIKBOTN ble lagt ned fra 1.5.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 9, 10.4.1996.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8266)
Poståpnere/styrere:
Karl Arentsen Elenjord 1.1.1902.
Alfred Andersen 1.7.1918 (f. 1882).
Ds.eksp. Fritz Edin Andersen 1.8.1952 (f. 1921).
Antakelig overtatt av Astrid Arntzen med komb. landpostbud- og styrer- tjeneste fra 1.12.1986.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1905, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1916 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------