NK 208 – LIERSKOGEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-24

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LIERSKOGEN (Ref#: 7143 , Kilde: KulturNav)

LIERSKOGEN poståpneri, på Heiens Meieri, i Lier herred, Buskerud fylke, under Drammen postkontor, i bipostrute nr 2256 Lierskogen -- Asker, ble underholdt fra 1.1.1921. Sirk. 69, 22.12.1920.

Poståpneriet ble fra 1.1.1962 lagt under Lierbyen postkontor. Sirk. 39, 21.11.1961.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Drammen postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3420 LIERSKOGEN tildelt postnr 3421.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3420)
Poståpnere/styrere:
Meieribest. O. M. Evensen 1.1.1921 (f. 1889).
N. O. Dokken midlertidig fra 17.6.1945.
Walborg Holsten 1.3.1948 (f. 1896).
Aase Strømsodd 1.12.1966.
Nils Oluf Wisting kst. 1.9.1969.
Tove Jarly Maria Solli midlertidig fra 8.3.1972, fast 1.4.1972 (f. 1939).
Postmester Bjørnar Næstby vikar fra 1.4.1997.
Poststyrer Asbjørg Tingstad Larsen 1.6.1998.
Postmester Anne-Berit Svarverhaugen 1.1.2001.

Poståpneren var uten lønn av Pv. i 1 år, og fikk deretter regulativlønn.

---------