NK 208 – KYRKJEBØ

Vinnende bud: kr 24

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #174-28

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KYRKJEBØ (Ref#: 6577 , Kilde: KulturNav)

KYRKJEBØ - se KIRKEBØ

---------

KIRKEBØ (Ref#: 5772 , Kilde: KulturNav)

KIRKEBØ poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Ladevig prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt inntil videre fra 1.9.1876. Sirk. 15, 23.8.1876.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KYRKJEBØ. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 54, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbake til Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1955.

Fra 1.10.1971 lagt under Førde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5934 KYRKJEBØ ble lagt ned fra 1.2.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 17.1.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk KYRKJEBØ nytt postnr 6995.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble trolig tilsendt ved opprettelsen.

(5934 / 6995)
Poståpnere/styrere:
Landh. Andreas E. Ramslie 1.9.1876.
Handelsbetj. Ingebrigt Lassesen Tangen kst. i 1886.
Kommandørsersjant og lensm. Lars Ramsli 25.3.1886 (f. 1838).
Forr.fører Olaf Ramsli 14.10.1918 (f. 1878).
Ds.eksp. Edvard Kirkebø 16.10.1933 (f. 1883).
Unni Kirkebø midlt. 22.9.1953.
Stasj.holder Svanhild Kyrkjebø (Kleiven) 1.11.1956 (f. 1931).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1876 1879 1887 1894 1908 1912 1914 1917
Spd. 12
Kr 60 100 240 300 350 400 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------