NK 208 – KVERNES

Utrop: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 19:56
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 10 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-13

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KVERNES (Ref#: 6494 , Kilde: KulturNav)

KVERNES - se QVÆRNES

---------

QVÆRNÆS (Ref#: 9701 , Kilde: KulturNav)

QVÆRNÆS poståpneri, i Qvernes prestegjeld, Nordmør fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble opprettet ved Skriv fra Finance-, Handels- og Tolddept. av 31.8.1845 til Romsdals amt. Poståpneriet fikk virksomhet fra 1.10.1845.

Ved nytt Skriv fra Dept.et til samtlige postkontorer ble det tilkjennegitt at det i Dept skriv av 31.8.1845 omhandlede poståpneri som er innrettet på gården Fladseth i Fredø sogn, og ikke i Qvernes prestegjeld, skal ha navnet FREDØ i stedet for Qvernæs. FREDØ poståpneri sees dermed opprettet fra 1.10.1845.

Poståpneriet FREDØ ble ved Kgl.res. 21.1.1867 lagt ned fra 1.4.1867. Sirk. 2, 12.3.1867.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 78 og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 5.3.1859.

Da Fredø poståpneri (på Fladseth) ble lagt ned fra 1.4.1867, hadde kommunen ikke poståpneri i årene 1867--1886. Antakelig ble det i FREDØ opprettet et brevhus (poststasjon) den 7.12.1874 der Knud Eriksen Fladseth var styrer. Han fikk en årslønn av 5 Spd.

Brevhuset/poststasjonen ble antakelig lagt ned ved opprettelsen av nytt FREDØ poståpneri fra 1.4.1886.

Navnet FREDØ ble endret til FREI i 1893.

Poståpneriet FREI ble lagt ned fra 1.8.1923.

Poståpnere på Fredø:
Robert Williamsen 1846--1851 (?)
Jacob Messel Williamsen 1852(?)


Nytt KVERNÆS poståpneri, på stasjonen/gården Gulseth, i Kvernæs prestegjeld, Romsdal fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble opprettet fra 1.4.1867 samtidig som det tidligere Fredø poståpneri ble lagt ned. Sirk. 2, 12.3.1867.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet KVERNES.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6540 KVERNES ble lagt ned fra 1.2.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 17.1.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk KVERNES nytt postnr og poststedsnavn: 6530 AVERØY. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble i følge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1882.

(6540 / 6530)
Anders Knudsen Gulset 1.4.1867.
Husmann Anders Olsen Nygaarden (Kaltrøen) 1.7.1881.
Frk. Marthe Barth 15.5.1891.
Ds.eksp. Johan J. Kværmnes 6.4.1897 (f.1860).
Gjertrud Nygaard kst. 1.2.1928.
Ds.eksp. Anders Nygaard 1.9.1940 (f.1903).
Poststyrervikar Synnøve Norum Bakken vikar fra 1.4.1974, fast 1.11.1982 (f. 1934).

Årlig poståpnerlønn var:

1867 1868 1892 1908 1914 1917
Spd. 24 40
Kr 180 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.


Nytt FREDØ poståpneri, på gården Frey, i Fredø herred, Nord-Møre fogderi, under Christiansund N. postktr. ble underholdt fra 1.4.1886 med ukentlig postbefordring til/fra Kvernæs poståpneri. Sirk. 3, 10.2.1886.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1893 endret til FREI.

Poståpneriet FREI ble lagt ned fra 1.8.1923. Sirk. 38, 15.8.1923.

NB: Nytt FREI - se også FLADSETSUND brevhus.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1888.

Poståpner:
Gårdbruker Nils Mikkelsen Frey 1.4.1886.

Årlig poståpnerlønn var i 1886 kr 40,-, i 1896 kr 100,-, i 1909 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------