NK 208 – HVALSTAD

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-164

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HVALSTAD (Ref#: 5005 , Kilde: KulturNav)

HVALSTAD poståpneri, i Asker prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet den 1.4.1873 i forbindelse med at jernbanen Christiania -- Bragernes ble åpnet for drift året før.

Poståpneriet lå på jernbanestasjonen Hvalstad.

Ble fra 1.11.1962 overført fra Oslo postkontor til Adm.avd., 1.postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1.6.1965 lagt under Asker postkontor. Sirk. 23, 14.6.1965.

Fra 1.8.1972 igjen lagt under Adm.avd., 1.postdistrikt. Sirk. 26, 3.7.1972.

Fra 30.9.1985 ble postkontoret flyttet til nye lokaler i Kirkeveien 56.

Ved ny omorganisering ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1364 HVALSTAD ble nedlagt fra 1.5.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 11, 22.4.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk HVALSTAD nytt postnr 1395.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift ble tilsendt ved opprettelsen.

(1364 / 1395)
Poståpnere/styrere:
St.mester Edv. Evensen 1.4.1873.
St.mester N. Fossum 20.3.1874.
St.mester Hagbart Haraldsen 1.12.1878.
Jb.kontorist W. Hansen kst. 15.11.1883.
St.mester Johs Hafsund 1.2.1894.
G. A. Haraldsen midlt. kst. 12.10.1909.
St.mester T. Torkildsen 13.10.1910.
Ragna Reiersen 1.6.1916 (f. 1884).
Elisabeth Christiansen 1.7.1919 (f. 1889).
Eilert Nordby 1.5.1936 (f. 1906).
Olav Magnus Monge kst. 1.11.1964.
Poståpn.ass.Kaare Jan Nave 1.2.1967 (f. 1941).
Poståpner Johan Andreas Nuth 1.6.1969 (f. 1929).
Poståpn.ass. Kari Richardsen 1.9.1970.
P.betj. i særkl. Magne Langerud 1.10.1972 (f. 1920).
Postkass. Agnethe Nuth 1.11.1986 (f. 1930).
Postst. midl. Torild Nordli Aspaas fra 1.2.1995.

De første årlig poståpnerlønninger:

1873 1880 1889 1898 1905 1914 1916 1917
Spd. 24
Kr 160 360 600 700 750 1000 1100

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------