NK 208 – HEN

Vinnende bud: kr 22

Nedlagt 1972

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1972
Frimerkeauksjon #194-20

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HEN (Ref#: 4424 , Kilde: KulturNav)

HEN (i Ådalen) - se HEEN JERNBANESTATION

---------

HEEN JERNBANESTATION (Ref#: 4237 , Kilde: KulturNav)

HEEN JERNBANESTATION poståpneri, i Aadalen prestegjeld, Ringerige fogderi, Buskerud amt, under Drammen postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.1.1870. Sirk. 22, 20.12.1869.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

I poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til bare HEN.

Poståpneriet ble utskilt fra stasjonen ca 1921.

Senere tilbake.

Poståpneriet 3520 HEN ble lagt ned fra 1.11.1972. Ny postadresse: 3500 HØNEFOSS. Sirk. 42, 27.11.1972.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika tilsendt først i 1873 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3520)
Poståpnere:
Stasj.mester Ibsen 1.1.1870.
Stasj.mester Ole Lieblein 10.1.1871.
Stasj.mester Carl Andersen 15.11.1882 (f. 1836). Ved perm. 3 mndr fra 12.5.1893 med kontorist G. Bergstrøm som midlt. styrer.
Telegrafist Skøien kst. 15.11.1902.
Stasj.mester Harald Larssen 23.3.1903.
Kontorist O. A. Solberg midlt. kst. 14.2.1911.
Stasj.mester Alex Hanssen 14.6.1911 (f. 1862).
Postbefordrer Bernt Haugen 1.10.1921.
Overtatt av Norges Statsbaner 1.2.1941.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1878 1884 1886 1890 1899 1905 1909 1914 1917
Spd. 24
Kr 160 200 300 500 700 750 800 900 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------