NK 208 – GYL

Vinnende bud: kr 15

Nedlagt 1978

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1978
Frimerkeauksjon #194-16

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GYL (Ref#: 3834 , Kilde: KulturNav)

GYL - se GJUL

---------

GJUL (Ref#: 3469 , Kilde: KulturNav)

GJUL poståpneri, på gården Gjul, i Thingvold prestegjeld, Nordmøre fogderi, under Christiansund N. postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.5.1879. Sirk. 13, 30.4.1879.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet skrevet GYL. Poståpneriet flyttet samme år til gården Sandvik.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

6633 GYL postkontor ble lagt ned fra 1.7.1978. Ny postadresse: 6630 TINGVOLL. Sirk. 28, 28.7.1978.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først 20.9.1886 av 2-rings vanlig type.

(6633)
Poståpnere/styrere:
Proprietær H. Brodtkorb 1.5.1879.
Gårdbr. Erik Pedersen Husby 15.6.1880.
Gårdbr. Nils Hoem 1.7.1881.
Cand.jur. Casper Bendix Plesner Hoem 1.6.1882.
Kontorist Edvard Gunerius Moe 1.4.1886.
Sersjant O. Sæther 21.8.1894 (f. 1854).
Kjeldaug Eide (Eide Husby) kst. 1.12.1925 (f. 1906).
(?) (?) (?)

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1887 1898 1901 1905 1909 1917
Kr 60 150 240 350 400 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------