NK 208 – GROVFJORD

Vinnende bud: kr 20

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-158

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GROVFJORD (Ref#: 3687 , Kilde: KulturNav)

GROVFJORD - se GROVFJORDEN

---------

GROVFJORDEN (Ref#: 3689 , Kilde: KulturNav)

GROVFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Grov, i Ibbestad herred, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1896. Sirk. 8, 19.3.1896.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble 1908 endret til GROVFJORD. Sirk. 27, 20.5.1908.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9446)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. G. M. Myklevold 1.4.1896.
Ds.eksp. og handelm. K. M. Østensen kst. 20.10.1899, fast 1.1.1901 (f. 1861).
Ds.eksp. og handelsmann Viggo Tande 1.8.1932 (f. 1888).
Ds.eksp. Karl Johan Tande midlt. ca 1945.
Viggo Tande tilbake 8.5.1945.
Ds.eksp. Karl Johan Tande midlt. 1.2.1959, kst. 1.5.1959, fast 1.7.1960 (f. 1923).
(?) (?) (?)

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1908 kr 300,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------