NK 208 – FJOTLAND

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1977

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1977
Frimerkeauksjon #178-42

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FJOTLAND (Ref#: 2730 , Kilde: KulturNav)

FJOTLAND poståpneri, i Fjotland prestegjeld, Lister fogderi, under Christiansand postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 15.10.1870 med virksomhet fra 15.11.1870 og med ukentlig bipost til/fra Liknæs poståpneri. Sirk. 25, 7.11.1870.

Bipostruta til/fra Liknæs ble fra 1.10.1887 utvidet til 2 ganger ukentlig. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Flekkefjord posteksp. Sirk. 16, 25.6.1888.

Navnet ble fra 1.7.1949 endret til ÅSEMOEN, og poståpneriet ble flyttet til sentrum. Sirk. 14, 17.6.1949.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

4488 ÅSEMOEN postkontor C ble lagt ned fra 1.11.1977. Ny postadresse: 4480 KVINESDAL. Sirk 30, 27.10.1977.

Ifølge "Norske filatelistika" ble poståpneriet tildelt datostempel først i 1884 av 2-rings vanlig type.

(4488)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Fr. Wille 15.11.1870.
Kirkesanger Peder Chr. Olssen Lindefjeld 1.1.1876.
Sogneprest A. Mollestad 1.3.1884.
Lensm. Andreas Berntsen kst. 1.12.1885.
Sogneprest P. Eiesland 1.7.1886.
Stifteskap. Sandved kst. under Eieslands fravær på Stortinget i 1889.
Kst. sogneprest J. O. Vindenæs er nevnt kst. 22.1.1891.
Sogneprest K. Egeland kst. ca 1900.
Sogneprest Rasmus Høyland 1.2.1901.
Jordmor Anna Sørensdatter Hessaa 15.6.1901.
Tønnes S. Risnes 19.10.1916 (f. 1879).
Helene Engedal 1.2.1950 (f. 1912).

Årlig poståpnerlønn var:

1870 1891 1902 1906 1913 1916 1917
Spd. 12
Kr 80 140 200 250 350 450

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------