NK 208 – BREIVIK I SALTEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-32

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREIVIK I SALTEN (Ref#: 1182 , Kilde: KulturNav)

BREIVIK I SALTEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Breivik, i Skjærstad herred, Salten fogderi, under Bodø postktr., ble opprettet den 1.1.1896. Sirk. 39, 23.12.1895.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

8103 BREIVIK I SALTEN ble nedlagt fra 1.6.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk 10, 25.4.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst ble levert ved opprettelse.

Skjerstad kommune ble slått sammen med Bodø kommune fra 1.1.2005.

(8103)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Andreas Nilsen 1.1.1896.
Lærer K. A. Kristensen kst. 1898.
Ds.eksp. Jakob Johansen Breivig 1.9.1899 (f.1862).
Alf Johnsen 16.11.1932 (f.1899).
Jarl Johnsen 1.7.1970 (f.1927).

De første årlige poståpnerlønninger:

1896 1900 1908 1913 1917
Kr 50 80 200 250 450

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------