NK 208 – ÅRVIKSAND

Vinnende bud: kr 45

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #171-55

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ÅRVIKSAND (Ref#: 15082 , Kilde: KulturNav)

ÅRVIKSAND - se AARVIKSAND

---------

AARVIKSAND (Ref#: 120 , Kilde: KulturNav)

AARVIKSAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Skjervø herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1907. Sirk. 36, 1.7.1907.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅRVIKSAND.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9195 ÅRVIKSAND ble nedlagt fra 8.7.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 12, 19.6.1998.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt i 1907.

(9195)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Martin Pettersen 1.7.1907.
Nils F. Pettersen 1.8.1917 (f. 1880).
Ds.eksp. Amandus M. Pettersen 1.6.1939 (f. 1887). Grunnet krigstilstanden evakuerte han ultimo 1944 til Myklebostad i Tjeldsund kommune.
Alvin Høyer midlertidig fra 14.7.1945
Alvin Cedolf Høyer Jørgensen er notert fra 1.1.1948 (f. 1908).
Alvin Høyer igjen notert som midlertidig poståpner fra 1.10.1951.
Albert Høyer 1.8.1952 (f. 1925).
Aminda Ingeborg Pettersen 1.4.1960 (f. 1919).
Marit Kristiansen kst. 1.11.1968, fast 17.10.1988 (f. 1941).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1910, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1913 kr 100,-, fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------