NK 206 – OKSVOLL

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-42

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

OKSVOLL (Ref#: 9312 , Kilde: KulturNav)

OKSVOLL - se OKSVOLD

---------

OKSVOLD (Ref#: 9311 , Kilde: KulturNav)

OKSVOLD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Nes herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.4.1909. Sirk. 16, 31.3.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til OKSVOLL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7165 OKSVOLL, under Trondheim postkontor, ble lagt ned fra 1.8.1996. Ingfen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 17, 9.7.1996.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved oppettelsen.

(7165)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Ole D. Oksvold 1.4.1909 (f.1863).
Oppsynsmann Sverre Berg 1.5.1939 (f.1897).
Harald Gemsø midlertidig fra 10.10.1942.
Oskar Bech-Andreassen 1.7.1943 (f.1911).
Solveig Wahl midlertidig fra 1.7.1944, fast 15.8.1944 (f.1919).
Harald Gjemsø midlertidig fra 16.5.1945, fast 1.4.1946 (f.1897). Under tjenestefri i et år fra 1.2.1955 med Trine Wahl som midlertidig styrer.
Poståpner Oskar Aksel Nes 1.1.1965 (f.1925).
Postkass.D Gerd Synnøve S. Dybvik vikar fra 1.7.1986, fast 1.11.1987 (f.1944).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1912, da årlig lønn ble satt til kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------