NK 206 – ODDEN PÅ NORDMØRE

Bud nå: kr 23

Nedlagt 1962 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 19:58
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 25 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1962 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #176-20

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ODDEN PÅ NORDMØRE (Ref#: 9272 , Kilde: KulturNav)

ODDEN PÅ NORDMØRE - se ODDEN I NORDMØR

---------

ODDEN I NORDMØR (Ref#: 9271 , Kilde: KulturNav)

ODDEN I NORDMØR poståpneri, på fiskeværet Odden, i Edø herred, Nordmør fogderi, under Kristiansund N. postkontor, ble underholdt fra 1.7.1899 for den post som kunne befordres til/fra anløpsstedet Orholmen. Sirk. 28, 26.6.1899.

Navnet ble fra 1.4.1935 endret til ODDEN PÅ NORDMØRE. Sirk. 3, 28.1.1935.

Poståpneriet ODDEN PÅ NORDMØRE ble lagt ned fra 1.10.1962. Sirk. 41, 1.10.1962. Ny postadresse: 6570 INNSMØLA. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Fiskeværeier og ds.eksp. E. Reitan 1.7.1899 (død 14.6.1913).
Einar Reitan midlertidig fra 15.6.1913, fast 11.9.1913 (f.1888).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1902, da årlig lønn ble satt til kr 80,-, fra 1912 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------