NK 206 – FØRDE

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-105

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FØRDE (Ref#: 3251 , Kilde: KulturNav)

FØRDE - se HAFSTAD I FØRDE (Sønd.- og Nordfj.)

---------

HAFSTAD I FØRDE (Ref#: 3888 , Kilde: KulturNav)

HAFSTAD I FØRDE (ikke forveksles med Førde i Sundhordland)

Opprettelsen er ukjent.

Hafstad i Førde er ifølge posthistorien benevnt poststed 1787.

I første fortegnelse fra 1808 over poståpnerier som skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok), nevnes HAFSTAD (Førde).

I portotabellen 1812, 1813 og 1816 er navnet skrevet HAFFSTAD, fra 1833 til 1847 HAVSTAD, og fra 1848 skrevet FØRDE (Havstad).

Fra 1886 er navnet endret til FØRDE poståpneri, i samme prestegjeld, Sønd- og Nordfjord fogderi, under Bergen postdistrikt.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Florø postdistr. Sirk. 32, 23.6.1909.

FØRDE poståpneri ble fra 1.10.1917 gjort om til POSTKONTOR. Sirk. 36, 7.8.1917.

FØRDE pk ble oppgradert til postsenter fra 30.3.1998. Sirk 6, 20.3.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksnr 1--200 tildelt postnr 6801 FØRDE, postboksnr 201--400 ble tildelt postnr 6802 FØRDE, postboksnr 401--600 tildelt 6803 FØRDE, postboksnr 601--769 tildelt postnr 6804 FØRDE, og endelig postboksnr 770--999 tildelt postnr 6805 FØRDE.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poststedet først 3-rings kassasjonsstempel nr 83, og fikk datostempel av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver i 1855.

(6800)
Poståpnere/mestere/sjefer:
De første poståpnere er ikke kjente.
En timeseddel fra 1834/35 er attestert C. Svenson (mulig poståpner).
Gårdbr. Nils Carlsen Hafstad er notert i 1844 (f.1825).
Kontorist og herredskass. Albert Hafstad 23.3.1904.
Postflm.II Leif Falch 1.10.1917 (f. 1877).
Postass. Hanna Marie Paulsen under ledighet 1.3.1932 (f. 1899).
Posteksp. Samuel Sellereite 1.8.1932, tiltrått 1.10.1932 (f. 1883), under midlt. bestyrelse av postass. Hanna Marie Paulsen.
Posteksp. Anny Kronborg under ledighet 1.2.1941 (f. 1899).
Deretter ved postflm. Ludolf Hauge (f. 1895).
Postflm.II Karl Kjelgaard Askim 1.5.1941, tiltrått 1.7.1941 (f. 1888), under midlt. best. av postflm.II Anny Elise Kronborg (f. 1899).
Postflm.II Anny Elise Kronborg under ledighet 1.10.1947 8f. 1899).
Postm. Olaf Berg 1.2.1948 (f.1893).
Avd.sjef.III Thorleif Fretheim Lie 1.2.1962 (f.1908).
Postm. Asbjørn Huss 1.5.1966 (f.1910).
Avd.sjef II Oddvin Indrebø vikar 1.8.1969, fast 1.12.1971 (f.1923).
Postsjef Ivar Terje Ueland 1.11.1990 (f.1943).
Postsjef Ivar Terje Ueland 1.1.1996 (f. 1943).
Førstekons. Øivind Gjengseth 9.2.1998.
Postm.: Førstekons. (midl.) May Britt Øksenberg 1.8.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1860 1876 1884 1898 1909 1914 1915
Spd 80 120
Kr 540 700 1100 1200 1300

---------