NK 206 – DYRØYHAMN

Utrop: kr 5

Nedlagt 1968

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Nedlagt 1968
Frimerkeauksjon #991-104

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DYRØYHAMN (Ref#: 1908 , Kilde: KulturNav)

DYRØYHAMN - se DYRØHAVN

---------

DYRØHAVN (Ref#: 1904 , Kilde: KulturNav)

DYRØHAVN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Dyrø herred, Tromsø amt, under Harstad postktr., ble opprettet fra 1.4.1905. Sirk. 12, 24.3.1905.

Navnet ble fra 1.6.1908 endret til DYRØYHAMN. Sirk.27, 20.5.1908.

Poståpneriet ble fra 1.5.1965 lagt under Finnsnes postktr. Sirk. 19, 12.5.1965.

Poståpneriet DYRØYHAMN ble lagt ned fra 1.1.1968. Ny adresse: 9343 LANGHAMN. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved oppr.

Poståpnere:
Handelsm. A. Jensen 1.4.1905 (f. 1855).
Gårdbr. og ds.eksp. Jørgen Johan Jensen 1.11.1925 (f. 1883).
Fhv.poståpner J. Johnsen midlt. 12.9.1953.
Ds.eksp. Agnar Kristian Jensen midlt. 1.4.1954, kst. 1.7.1954, fast 1.1.1956 (f. 1897).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------