NK 206 – BRYDALEN

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1988

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1988
Frimerkeauksjon #175-42

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BRYDALEN (Ref#: 1298 , Kilde: KulturNav)

BRYDALEN poståpneri, i Tønset herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Hamar postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 5.1., 5.2. og 27.6.1892 med virksomhet fra 1.7.1892, og med ukentlig bipost ved gående bud til/fra Tønset poståpneri (postkontor fra 1.7.1892). Sirk. 18, 5.7.1892.

Poståpneriet ble fra 1.7.1901 lagt under Tønset postdistrikt. Sirk. 23, 2.7.1901.

Fra 1.8.1972 lagt under Elverum postdistr. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

2512 BRYDALEN postkontor C, under Elverum postområde, ble lagt ned fra 1.11.1988. Ny postadresse: 2500 TYNSET. Sirk. 32, 28.9.1988.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2512)
Poståpnere/styrere:
M. O. Westli 1.7.1892.
Gårdbr. Ole O. Johnsen 1.7.1901.
Gårdbr. Ole M. Rusten 1.6.1910 (f. 1865).
Gårdbr. Morten Olsen Rusten, kst. 1.10.1928 (f. 1898).
Ingrid Skogstad 1.7.1968 (f. 1921).
(?) (?) (?)

Poståpneren var trolig ikke lønnet av Postverket før i 1896, da den årlige lønnen ble satt til kr 48,-. 1913 til kr 100,- og i 1917 til kr 150,-.

Fra 1.7.1917 ble det også gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av daværende lønn.

---------