NK 206 – AURSLETTA

Auksjonen er avsluttet

Nedlagt 1983

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Nedlagt 1983
Frimerkeauksjon #175-07

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AURSLETTA (Ref#: 442 , Kilde: KulturNav)

8874 AURSLETTA brevhus I, i Vevelstad komm., Nordland fylke, under Sandnessjøen postdistrikt, ble opprettet fra 1.10.1973 i stedet for det tidligere poståpneri. Sirk. 45, 13.11.1973.

8874 AURSLETTA brevhus I P ble lagt ned fra 1.10.1983. Ny postadresse: 8870 VISTHUS. Sirk. 25, 9.8.1983.
NB: 8874 AURSLETTA ble gjenopprettet som postkontor C fra 1.4.1984. Se det på eget oppslagssted.

Brevhuset nyttet trolig det tidl. datostempel.

(8874)
Brevhusstyrer:
Gårdbruker Sverre Årstrand 1.10.1973. (f. 1908).

---------

AURSLETTA (Ref#: 443 , Kilde: KulturNav)

8874 AURSLETTA postkontor C, i Vevelstad komm., Nordland fylke, under Sandnessjøen postområde, ble opprettet fra 1.4.1984. Sirk 13, 27.3.1984.

8874 AURSLETTA postkontor i Sandnessjøen postområde ble lagt ned fra 20.9.1994. Ny postadresse blir 8870 VISTHUS. Sirk. 15, 31.8.1994.

(8874)
Poststyrer:
Lillian Aarstrand 1.4.1984 (f. 1949).

---------

AURSLETTA (Ref#: 444 , Kilde: KulturNav)

AURSLETTA poståpneri - se AURSLETTEN poståpneri

---------

AURSLETTEN (Ref#: 445 , Kilde: KulturNav)

AURSLETTEN poståpneri, i Tjøtta herred, Nordland amt, under Namsos post- distrikt, ble underholdt fra 1.4.1910 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk 12, 22.3.1910.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til AURSLETTA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet 8874 AURSLETTA ble lagt ned fra 1.10.1973 og samtidig omgjort til brevhus I. Sirk. 45, 13.11.1973.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(8874)
Poståpnere/styrer:
Gårdbr. og ds.eksp. Torolf Jørgensen 1.4.1910.
Gårdbr. Eivind Jul Jacobsen 1.11.1916. Han hadde tjenestefri en tid i 1917 med Albert Jørgensen som midlertidig styrer.
Ds.eksp. Ragnar Larsen 1.4.1960. (f. 1908).

Poståpneren var trolig ikke lønnet av Postverket før 1913, da den årlige lønnen ble satt til kr 150,-, fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av daværende lønn.

---------