NK 205 – SURTEBOGEN

Vinnende bud: kr 31

Nedlagt 1974 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1974 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #186-75

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SURTEBOGEN (Ref#: 12319 , Kilde: KulturNav)

SURTEBOGEN poståpneri, i Bamble herred, Bratsberg amt, under Brevik postkontor, med bipostrute til/fra Brevik, ble underholdt fra 1.10.1905. Sirk. 44, 21.9.1905.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Skien postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 3962 SURTEBOGEN ble lagt ned fra 1.7.1974. Ny postadresse: 3960 STATHELLE. Sirk. 21, 4.7.1974.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3962)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Simon Olsen Sortebogen 1.10.1905.
Gårdbr. Paul Berg 18.8.1909 (f. 1882).
Aksel Berg midlertidig kst. fra 1.1.1925.
Handelsm. Olav Folkestad midlertidig i 1925, fast 1.1.1927 (f. 1903).
Handelsm. Olav Kaasa 1.1.1932 (f. 1901, død 22.10.1954). Han befordret også posten (uten ekstra lønn) i rute 2885 Brevik -- Surtebogen, fra 1.7.1942 med kr 500,- årlig.
Vikarer fra 23.10.1954.
Agnes Kaasa kst. 1.10.1955 (f. 1911).

Poståpneren var ulønnet av Pv.til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------