NK 205 – STOLMEN

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #170-47

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STOLMEN (Ref#: 11931 , Kilde: KulturNav)

STOLMEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Kvalvaag, i Sund prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, var ifølge en eldre poståpnerprotokoll i virksomhet under fisketiden fra februar 1870, og fikk helårlig virksomhet 1871. Sirk. 17, 2.8.1871.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 5484 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Dette ble fra 1.6.1980 endret til postnr 5398. Sirk. 18, 19.5.1980.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" først tildelt i 1878 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5484 / 5398)
Poståpnere/styrere:
Landh. W. Petersen 1.2.1870.
Landh. Jan Petersen fra 1885 (f. 1863).
Hansine Petersen 3.9.1914 (f. 1866).
Nils Severin N. Aarland 15.4.1922 (f. 1883).
Sigurd Nilsen Aarland midlertidig fra 1.1.1950, fast 1.6.1950 (f. 1918).
(?) (?) (?)

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1871 1879 1886 1896 1900 1908 1911 1917
Spd. 2 10
Kr 64 80 160 200 250 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------