NK 205 – BJARKØY

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-103

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BJARKØY (Ref#: 820 , Kilde: KulturNav)

BJARKØY - se SAND I SENJEN

---------

SAND I SENJEN (Ref#: 10501 , Kilde: KulturNav)

SAND I SENJEN poståpneri, på Nergaardshavn, i Throndenæs prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Harstad postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. av den 1.9. og 22.12.1858, med virksomhet fra 1.2.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Navnet ble fra 1.7.1876 endret til BJARKØ. Sirk. 10, 14.6.1876.

Ca 1908 skrevet BJARKØY. Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet ble fra 1.10.1868 lagt under Tromsø postkontor.

Fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt den 7.2.1859, og med Bjarkø tilsendt i 1876 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9426)
Poståpnere/styrere:
Den første poståpner var antakelig handelsmannen D. W. Lund (fra 1.2.1859), og ifølge en eldre poståpnerprotokoll var han i tjeneste i noe over 46 år.
Gunerius Lund tilsatt 10.10.1905 (f. 1861).
Ditlev Eriksen kst. 1.6.1929 (f. 1902). Eriksen tjenestgjorde i knapt 43 år og sluttet den 1.4.1972.
Gerd Turid Eidissen antakelig under ledighet fra 1.4.1972, kst. 1.10.1972 (f. 1942).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1859 1873 1888 1893 1900 1901 1908 1913 1914 1917
Spd. 8 24
Kr 160 200 400 500 550 650 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

NB: Se ellers nytt SAND I SENJA/SAND I SENJEN, under SØRSAND, senere Sandøy (i Senja).

---------