NK 202 – SKORPA

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1985

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1985
Frimerkeauksjon #190-188

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKORPA (Ref#: 11268 , Kilde: KulturNav)

SKORPA - se KVÆNANGEN

---------

KVÆNANGEN (Ref#: 6564 , Kilde: KulturNav)

KVÆNANGEN poståpneri, i Skjervø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderi, under Tromsø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 7.2.1863 med virksomhet fra 1.3.1863 og med bipostrute mellom Kvænangen og Skjervø poståpnerier dels 14-daglig, dels hver tredje uke.. Sirk. 14, 4.6.1863.

Navnet ble fra 1.9.1890 endret til SKORPEN. Sirk. 24, 29.7.1890.

Fra mai 1908 ble navnet endret til SKORPA. Sirk. 27, 20.5.1908.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet høsten 1945. Sirk. 24, 7.9.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fra 1.1.1974 omgjort til sesongunderpostkontor med virksomhet i tiden 1.5. til 30.9. Utenom sesongen ble posten adressert til 9000 Tromsø.

Sesongunderpostkontoret fikk fra 1.1.1977 status av sesongpostkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

9186 SKORPA postkontor C ble lagt ned fra 1.9.1985 etter midlertidig å ha vært lagt ned i en tid. Ny postadresse: 9092 SØRSTRAUMEN. Sirk. 30, 6.8.1985.

(9186)
(Ses) poståpnere/styrere:
Handelsm. With 1.3.1863.
Faktor Chr. Strøm 1.4.1865.
Handelsm. Ole Rasch 15.8.1868.
Marie Rasch notert 1884.
Handelsm. Konrad Dahl 18.8.1889.
Enkefru Norma Dahl notert 1899.
Handelsm. Gjert Rasch 1.7.1901.
Tlf.best. Ole Rasch kst. 1.1.1928.
Tlf.best. og ds.eksp. Eilert Henriksen Heløe 1.6.1932 (f. 1874, død 23.3.1948).
Hans Hansen midlt. 24.3.1948.
Ds.eksp. Gunnvor Heløe Jenssen 1.9.1950 (f. 1903).
(?) (?) (?)

Årlig poståpnerlønn for 1863 var 8 spd., for 1886 kr 60,-, for 1893 kr 100,-, for 1909 kr 150,-, for 1912 kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------