NK 202 – SÆBØBUKT

Bud nå: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:24
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 17 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #176-70

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SÆBØBUKT (Ref#: 12485 , Kilde: KulturNav)

SÆBØBUKT - se HJØRRENDFJORD

---------

HJØRRENDFJORD (Ref#: 4629 , Kilde: KulturNav)

HJØRRENDFJORD poståpneri, i Hjørrendfjord prestegjeld, Søndmør fogderi, under Aalesund postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 3.9.1852, med virksomhet fra 15.10.1852. Sirk. 46, 24.9.1852.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til HJØRUNDFJORD.

Fra 1.4.1908 endret til SÆBØ I SØNDMØR. Sirk. 17, 28.3.1908.

Fra 1.10.1921 endret til SÆBØ I SUNNMØR. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1935 endret til SÆBØBUKT. Sirk. 3, 28.1.1935.

Fra 1.4.1944 ble navnet endret til bare SÆBØ. Sirk. 7, 22.3.1944.

Poståpneriet ble 1.10.1963 lagt under Ørsta postktr. Sirk. 27, 3.8.1963.

Fra 1.10.1971 igjen under Ålesund postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SÆBØ nytt postnr 6165. Samtidig fikk postboksadressatene under 6165 tildelt postnr 6166.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 118 (ca 1855/6 og fikk datostempel tilsendt i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(6180 / 6165)
Poståpnere/styrere:
Sogneprest Munch 15.10.1852.
Lensm. M. K. Lund i 1859.
Sogneprest Grøner 1.10.1863.
Lensm. Houth 1.7.1868. (På gården Aklestad.)
Kirkesanger Arne Eliassen 1.10.1876.
Ole Karlsen Tryggeseth 1.1.1900 (f. 1864). Hadde tj.fri 1.2.1914 -- 15.7.1915, 15.1. -- 15.7.1916, 20.1. -- 10.7.1917, og 27.1 -. -15.7.1918 med vikarer.
Stasj.holder Solveig Frøland (Vefall) 1.5.1933 (f.1902).
Landpostbud Arne Jon Rekkedal kst. 1.3.1970 (f. 1942).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1852 1869 1878 1888 1898 1902 1909 1914 1917
Spd. 8 12
Kr 100 110 200 300 450 500 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------