NK 202 – NORDRE GRONG

Vinnende bud: kr 22

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #171-48

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDRE GRONG (Ref#: 8720 , Kilde: KulturNav)

NORDRE GRONG poståpneri, Grong herred, Namdalen fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med 14. daglig bipostrute til/fra Namsskogen poståpneri og med virksomhet fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet fikk fra 18.3.1968 postnr 7895.

Postnr og navnet ble fra 1.3.1973 endret til 7894 LIMINGEN. Sirk. 11, 20.3.1973. Tidligere Limingen poståpneri ble samtidig lagt ned.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LIMINGEN nytt postnr 7898.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7895 / 7894 / 7898)
Poståpnere/styrere:
Johan L. Rørvig 1.7.1887.
Lars J. Rørvik 15.1.1920 (f. 1878).
Landpostbud Karl Godtfred Larsen Rørvik midlertidig fra 9.2.1948, fast 1.3.1948 (f. 1909).
Brit Karen Rørvik vikar fra 11.3.1976, kst. 11.9.1976, fast 1.4.1977 (f. 1937).
Poststyrer (deltid) Kjell Sigbjørn Lund fra 1.6.2000.

Årlig poståpnerlønn ble i 1887 satt til kr 26,-, i 1894 til kr 40,-, i 1913 til kr 100,- og i 1917 til kr 150,-. I 1920 var lønnen kr 375,-.

---------