NK 202 – KJÆS

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1985 , Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1985 , Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #194-14

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KJÆS (Ref#: 5884 , Kilde: KulturNav)

KJÆS brevhus I, i Porsanger komm., Finnmark fylke, under Hammerfest posttdistrikt, ble opprettet fra 1.7.1962 i stedet for det tidligere poståpneri. Sirk. 27, 27.6.1962.

9719 KJÆS brevhus I P ble lagt ned fra 1.1.1986 og samtidig omgjort til postkontor C.

Antakelig ble det tidligere datostempel benyttet.

(9719)
Brevhusstyrer:
Johan A. Josefsen 1.7.1962 (f. 1934).

---------

KJÆS (Ref#: 5885 , Kilde: KulturNav)

KJÆS poståpneri, på handelsstedet Kjæs i Porsangerfjorden, Kistrand herred, under Hammerfest fogderi og postdistrikt, ble underholdt ved Kgl.res 11.1.1896, med virksomhet fra 1.10.1896 med postforbindelse med dampskip, og utenfor dampskipstiden med 14-dagig bipost fra og til Leirpollen poståpneri. Sirk. 38, 26.9.1896.

Poståpneriet KJÆS ble lagt ned fra 1.9.1902. Sirk. 35, 16.9.1902.

Poståpnere:
Handelsm. O. Lindseth 1.19.1896.
Enke Hansine Lindseth 23.8.1898.
Marie Sofie Andersen 25.6.1901.

Bestemmelsen var at poståpneren skulle være ulønnet av Postverket de første 3 år, men i 1902 er det fortsatt ikke notert noen lønn.

2-rings datostempel av vanlig type ble levert poststedet ved opprettelsen.

---------

KJÆS (Ref#: 5888 , Kilde: KulturNav)

KJÆS brevhus, i Kistrand herred, Hammerfest fogderi og postdistrikt, ble opprettet fra 14.11.1902 der det tidligere poståpneri var blitt lagt ned fra 1.9.1902.

Brevhuset KJÆS ble lagt ned fra 1.4.1914 og omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 603.

Brevhusstyrere:
Lovise Nilsen 14.11.1902.
Handelsm. M. Mikalsen 18.5.1904.
Inger Mathisen 19.5.1910. (Senere poståpner.)

---------

KJÆS (Ref#: 5886 , Kilde: KulturNav)

KJÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Kistrand herred, Finnmarken amt, under Hammerfest postdistrikt, ble opprettet fra 1.4.1914 i stedet for det tidligere brevhus. Sirk. 10, 25.3.1914.

Stedet var grunnet krigshandlingene evakuert en tid fra slutten av 1944, men ble gjenopprettet høsten 1945. Sirk. 36, 8.12.1945.

Poståpneriet KJÆS bble lagt ned fra 1.7.1962 og samtidig omgjort til brevhus I. Sirk. 27, 27.6.1962.

Antakelig ble det tidligere 2-rings datostempel av vanlig type tatt i bruk.

Poståpnere:
Inger Mathisen 1.4.1914 (f. 1886, død 28.3.1946).
(?) (?) (?)
Nils Peder Mathisen 1.5.1947 (f. 1907).

Den årlige poståpnerlønnen var i 1914 kr 60,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

KJÆS (Ref#: 5887 , Kilde: KulturNav)

9719 KJÆS postkontor C, i Porsanger komm., Finnmark fylke, under Hammerfest postområde, ble opprettet fra 1.1.1986 i stedet for det tidligere brevhus I. Sirk. 3, 20.1.1986.

Postkontoret 9719 KJÆS ble lagt ned fra 1.10.1996. Ny postadresse: 9716 BØRSELV. Sirk. 23, 12.9.1996.

Poststedet fikk tidligere tildelt 1-rings stempel med postnummer.

(9719)
Styrere:
Johan Alf Gustav Josefsen 1.1.1986 (f. 1934).

---------