NK 202 – HEGGENES

Vinnende bud: kr 46

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-177

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HEGGENES (Ref#: 4255 , Kilde: KulturNav)

HEGGENES - se ØSTRE SLIDRE

---------

ØSTRE SLIDRE (Ref#: 14777 , Kilde: KulturNav)

ØSTRE SLIDRE poståpneri, i Østre Slidre prestegjeld, Valders fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 22.12.1858, samt 22.2.1859, med virksomhet fra 1.5.1859. Sirk. 8, 31.3.1859.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Ved Kgl.res. av 29.1. og 29.7.1890 ble det fra 1.10.1890 underholdt to ganger ukentlig bipost ved gående bud mellom Beito og Østre Slidre, samt tre ganger ukentlig bipost mellom Østre Slidre og Svennes poståpnerier. Sirk. 31, 18.9.1890.

Poståpneriets navn ble fra 1.1.1896 endret til HEGGE I VALDRES. Sirk. 39, 23.12.1895.
Nytt Østre Slidre poståpneri ble samtidig opprettet etter det tidligere Hove brevhus.

Poståpneriet HEGGE I VALDRES ble fra 20.12.1900 igjen lagt under Kristiania postkontor grunnet den nye jernbaneforbindelsen Grefsen -- Røikenvik. Sirk. 47, 8.12.1900.

Fra 1.4.1906 ble navnet endret til HGGENES. Sirk. 12, 17.3.1906.

Poståpneriet ble fra.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2940 HEGGENES tildelt postnr 2939.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1859.

(2940)
Poståpnere/styrere:
Lensm. R. Nordtorp 1.5.1859.
Kirkesanger Ole H. Hedalen 1.1.1866.
Knut Jonsrud 1.7.1870.
Handelsbetj. Torsten Onstad 1.3.1874.
Gårdbr. Tollef Olsen Moen 1.8.1875. (På gården Moen.)
Tollef T. Moen 11.1.1900.
Landh. P. Otternes midlertidig fra 19.6.1901, fast 15.1.1902.
Landh. Rasmus C. Agerup 9.9.1909.
Instrumentmaker Knut Ø. Rudi 1.1.1914 (f. 1878). Under tjenestefri i 4 mndr fra 7.3.1921 med hustruen som midlertidig styrer.
Ingerid Fossum 1.2.1949 (f. 1907).
Åse Julie Nordstad 1.6.1974.
Poststyrer Jostein Hovrud vikar fra 1.8.1981 (f. 1956).
Poststyrer Jorunn Nordli 1.10.1993.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1859 12 Spd., i 1872 16 Spd., i 1878 kr 96,-, i 1888 kr 110,-, i 1896 kr 320,-, i 1902 kr 400,-, i 1906 kr 600,-, i 1909 kr 650,- og fra 1917 kr 700,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------