NK 185 – SYLTEFJORD

Vinnende bud: kr 135

Nedlagt 1992

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1992
Frimerkeauksjon #183-26

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SYLTEFJORD (Ref#: 9141 , Kilde: KulturNav)

Nytt SYLTEFJORD - se under INDRE SYLTEFJORD

---------

INDRE SYLTEFJORD (Ref#: 5308 , Kilde: KulturNav)

INDRE SYLTEFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Syltefjord-bunden, i Vardø herred, Finmarken amt, under Vardø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1910 med virksomhet i tiden 1.4. til 30.9. Sirk. 30, 27.6.1910.

Poståpneriet ble fra 1.4.1913 underholdt hele året.

Navnet ble fra 1.1.1929 endret til HAMNA I SYLTEFJORD. Sirk. 49, 14.12.1928.
NB: Se ellers nedenfor om nytt Hamna i Syltefjord brevhus.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenoppr. 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Navnet ble fra 1.1.1950 endret til SYLTEFJORD. Sirk. 36, 27.12.1949.
NB: Se også tidligere Syltefjord som ble lagt ned fra 1.11.1948.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret C fikk fra 18.3.1968 tildelt postnr 9961. Postnr ble fra 1.4.1987 endret til 9992. (4. trafikktr., 26.11.1987.)

Postkontoret 9992 SYLTEFJORD, i Vardø postområde, ble lagt ned fra 1.1.1991. Ny postadresse: 9990 BÅTSFJORD. Sirk. 38, 20.12.1991.
Nevnte sirkulærehenvisning hadde feil årstall. SYLTEFJORD ble lagt ned fra 1.1.1992. Sirk. 1, 16.1.1992.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9961 / 9992)
Poståpnere/styrere:
Birte Samuelsen Jonjok 1.4.1910.
Alf Smelror kst. 1.12.1915.
Emil Andersen 1.4.1917.
Frk. Ellen Hansen kst. 1.4.1918 (f. 1899).
Ds.eksp. Einar Karesius Smelror 15.6.1947 (f. 1896).
Hagbart Hansen midlt. 1.2.1948.
Poståpner Arne Svendsen midlertidig fra 1.5.1948.
Solveig Svendsen midlt. 16.11.1948.
Ds.eksp. Arne Thoralf Svendsen tils. i 1950 (f. 1894).
Ds.eksp. Tormod Arne Svendsen kst. 1.5.1965.
Elly Wictoria Svendsen kst. 1.2.1969 (f. 1926).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1913, da årlig lønn ble satt til kr 100,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.


HAMNA I SYLTEFJORD brevhus II, i Vardø herred, Finnmark fylke, under Vardø postkontor, ble opprettet den 1.7.1955. (Brevhusregister.)

Brevhuset 9962 HAMNA I SYLTEFJORD ble grunnet avfolking nedlagt fra 1.6.1974. Ny postadresse: 9961 SYLTEFJORD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet "Kronet posthorn"-stempel.

(9962)
Brevhusstyrere:
Ds.eksp. Hagbart Hansen 1.7.1955 (f. 1896).
Ella Hansen 1.3.1961 (f. 1898).
Arnet Krudtå 1.9.1965 (f. 1911).

---------

SYLTEFJORD (Ref#: 12460 , Kilde: KulturNav)

SYLTEFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Vardø prestegjeld og fogderi (senere Varanger), i Finmarken amt, under Vardø posteksp., ble fra 1872 underholdt fra mars t.o.m. mai måned. Sirk. 9, 25.3.1872.

Fra 1889 underholdt i tiden 1.4.--30.9. Sirk. 23, 13.10.1888.

Fra 1889 var det antakelig i virksomhet et brevhus (i ruten Vardø --Havning-berg) med navnet SYLTEFJORD, i den tiden poståpneriet ikke ble underholdt.

Brevhuset nyttet trolig poståpneriets datostempel.

Brevhusstyrer:
(?) (?) (?) 1.3.1872.
Fhv. postass. Elias Olsen notert i 1889.

Fra 1890 var poståpneriet i virksomhet i 2. og 3. kvartal (dvs. i tiden april--september). Sirk. 32, 24.9.1890.

Fra 1892 ble det bestemt at poståpneriet skulle underholdes hele året , og brevhuset ble lagt ned. Sirk. 23, 12.9.1891.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944 og kom igjen i virksomhet fra 30.6.1945. Sirk. 19, 7.7.1945.

Poståpneriet SYLTEFJORD ble lagt ned fra 1.11.1948. Sirk. 41, 15.12.1948.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1875.

Poståpnere:
H. Henriksen notert i 1872.
J. H. Henriksen notert 1873/74.
Skolelærer O. C. Sørensen i 1875/6.
Fiskerioppsynsbetjent Simonsen kst. 1877.
Ole P. Hansen 23.5.1877.
Fiskerioppsynsbetjent Hermand Wold notert i 1881/82.
Kjøpm. Peter Esbensen 1.3.1883--31.5.1887.
Seminarist M. Fuglevik midlertidig fra 1.4.1888, fast 1.2.1889.
Stasj.betj. Brenna kst. 18.5.1891.
E. Hallingstad kst. 11.7.1891.
Lærer Anton Larsen 18.7.1894.
Georg Hagerup Mikkelsen 15.1.1898.
Sersjant J. M. With 1.12.1898.
Sersjant E.J. Lebesby 1.10.1901.
Nicolai O. Pedersen 10.11.1902 (f. 1864).
Reidar Michelsen 1.10.1941 (f. 1897).
Arne Thoralf Svendsen midlertidig fra 30.6.1945, fast 1.12.1946 (f. 1894).
Fru Gudrun Michelsen midlertidig fra 1.5.1948.

I 1872 var poståpnerlønnen 1 Spd. pr mnd. Årlig lønn fra 1875 var 15 Spd., og fra 1897 kr 260,-.

---------