NK 18 – HAUGESUND

Vinnende bud: kr 80

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-165

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HAUGESUND (Ref#: 4127 , Kilde: KulturNav)

Haugesund nevnes i posthistorien først å være i postal virksomhet midlertidig fra 1828. Poststedet var om vinteren leilighetsvis benyttet som gjestgiveri og er regnet som privatordnet poststed (poståpneri).

Haugesund poståpneri, i Torvastad prestegjeld, Ryfylke fogderi, under Stavanger postdistrikt, ble opprettet ved Kgl. res. 17.11.1847 med virksomhet under fisketiden hvert år fra 1.1 til 15.3 og med bipostrute mellom Haugesund og Stavanger. Sirk. 29.11.1847.

Ved Kgl. res. 2.12.1848 fikk poståpneriet helårlig virksomhet og ukentlig bipost mellom Haugesund og Stavanger. Sirk 8.12.4.1848

Poståpneriet ble ved Kgl. res. 23.1.1858 opphøyet til selvstendig postekspedisjon fra 1.4.1858. Sirk. 4. 20.3.1858
I 1858 ble det videre satt i gang en tredje ukentlig bipost til og fra Vigsnæs poståpneri. Vigsnæs kobberverk underholdt to av disse bipostene. Sirk. 15 27.6.1885

Fra 17.5.1890 ble det bestemt at samtlige selvstendige postekspedisjoner skulle overgå til postkontor med bestyrelse av postmester. Sirk. 19. 21.6.1890

Postkontoret fikk særskilt pakkeavdeling fra 1919. Sirk.21. 28.4.1919

I følge "Norske filatelistika" benyttet poststedet først 3-rings kassasjonsstempel nr. 103 og fikk tildelt datostempel i 1855 av enrings type med antikva bokstaver.

Poståpnere/styrere/postmestere og postsjefer:
Dessverre finnes ikke noteringer om den/de som først styrte poststedet.
Den siste poståpneren i Haugesund, landhandleren og dansk visekonsul, Tønnes Rolfsen Nerva Eide, ble fra 1.4.1858 tilsatt som postekspeditør ved Haugesund posteksepdisjon og var ved stedet frem til sin død 31.1.1872 (f.1813)
Johan Martin Pedersen 1.1.1873 (f.1821, død 1889)
Johan Seglem, kst. 31.8.1889
Frederik Stockfleth von Krogh Monclair ble kst. postmester 18.11.1889 (fra 1.1.1890). Overtok stillingen 1.4.1890 og utnevnt fra 4.9.1896 (f.1838) Nevnte Seglem utførte midlt. tjeneste fra 1.1.1890 på Monclairs ansvar. Monclair døde 6.2.1910.
Postekspeditør Jacob C. J. Monclair, midlt. kst. inntil v. fra 11.2.1910.
Postflm. C. C. Andor Knudsen 12.5.1910 (f. 1868, død 1912)
Postekspeditør J. C. J. Monclair var igjen midlt. kst. fra 1.10.1912
Postflm. Olaf Hagen var midlt. kst. u. ledighet fra 28.10.1912 (f. 1873)
Postflm. Christian Malthe-Sørenssen 17.1.1913 (f. 1867) - hadde tjenestefri fra 11.11.1926 m. postflm. Ole Halvorssen (f. 1882) som midlt. styrer.
Postinsp. Ludvig Sverre Lampe ble kst. 1.4.1928 (f. 1874) - tiltrått 1.8.1929 m. postflm. Ole Christian Halvorsen (f. 1882) som midlt. styrer. Lampe døde 14.2.1933 og Halvorsen ble midlt. kst. u. ledighet fra 15.2.1933, fast 1.5.1933. Under Halvorsens sykdom fra 28.8 til 1.12.1952 ble stedet styrt av postkass. II Johannes Waage (f. 1900). Postm. Andreas Møinich Hauge 1.4.1953 (f.1895)
Postm. Johannes Waage 1.1.1966 (f.1900).
Avd. sjef. Helge Møinichen 1.7.1968 (f. 1916)
Avd. leder. Thorleif Meidell Vaage 1.12.1986 (f. 1940)


De første kjente årlige lønninger er:
1847: 2. spd., 1848: 8 spd., 1853: 40. spd. 1858: 150 spd., 1866: 350 spd., 1872: 700. spd., 1877: 3400 kr., 1887: 3700 kr.

---------