NK 178 – SAKSHAUG

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:58
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-39

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SAKSHAUG (Ref#: 10442 , Kilde: KulturNav)

SAKSHAUG - se RØREN

---------

RØREN (Ref#: 10323 , Kilde: KulturNav)

RØREN - se RØREN PAA INDERØEN

---------

RØREN PAA INDERØEN (Ref#: 10324 , Kilde: KulturNav)

RØREN PAA INDERØEN poståpneri sees først nevnt i "Placat" av 10.11.1804 i forbindelse med opprettelse av en ukentlig postrute gjennom Indherredet og Nummedalen (nå: Namdalen) i Trondhjem stift. Det kan være opprettet tidligere.

I portotabellen 1812 er navnet endret til WIIGEN (I RØRENS ANNEX) og ligger fortsatt i postruten mellom Trondhjem og Terraach.

I portotabellen 1816 er navnet skrevet VIGEN. Fikk ifølge Bekjentgjørelse av 12.2.1831 navnet RØREN poståpneri, i Inderøen prestegjeld og fogderi, under Trondhjem postkontor.

Fra 1.3.1850 ble det daværende INDERØEN poståpneri etablert på gården Vivang i Sparbu prestegjeld og fikk navnet Sparboen. RØREN endret da navn til INDERØEN poståpneri. Sirk. 29, 29.12.1849.

Fra 1.1.1919 ble navnet endret til SAKSHAUG. Sirk. 62, 17.12.1918.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Verdal postkontor. Sirk.17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Steinkjer postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.7.1982 endret til postkontor B. Sirk. 23, 23.6.1982.

Postkontoret 7670 SAKSHAUG endret navn til 7670 INDERØY fra 1.2.1998. Sirk. 34, 29.12.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 7670 INDERØY tildelt postnr 7671.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 138 (ca.1855/56) samt datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver fra ca 1855.

(7670)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834/35 synes å være attestert av S. Wang, som muligens var poståpner på den tiden.
Fra 1.8.1855 er notert J. Wang.
Landh. Lorentz Muus 1.1.1859.
Handelbetj. Nils Muus 1.2.1883. Tiltrådt den 1.1.1884.
Kristian Aarfald 1.10.1916 (f. 1857).
Elias Aune 1.9.1926.
Telefonbest. frk. Augusta Næss kst. 1.9.1929 (f. 1902).
Poståpner Torleif Næss 1.5.1966 (f. 1926).
Postkass. Magne Brekstad vikar fra 1.1.1987, fast 1.12.1988 (f. 1953).
Postmester (vikar) Odd Roar Alexander Wilhelmsen fra 1.6.1994.
Postmester (vikar) Unni Kummernes fra 1.11.1995.
Postmester Anne Berg Wolan 12.3.2001 v/Inderøy posthandel.

I 1853 ble det tilstått et tillegg til tidligere lønn med 9 Spd. slik at årlig lønn i 1859 var 80 Spd., i 1866 100 Spd., i 1872 130 Spd., i 1877 kr 600,-, i 1881 kr 720,-, i 1887 kr 800,-, i 1904 kr 900,- og fra 1917 kr 1.000,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------