NK 162 – JAADAAREN

Vinnende bud: kr 40

Nedlagt 1962 , Uvanlig stempel. Grad 6

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1962 , Uvanlig stempel. Grad 6
Frimerkeauksjon #194-147

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JAADAAREN (Ref#: 5416 , Kilde: KulturNav)

JAADAAREN - se DYRSTAD I EGGE

---------

DYRSTAD I EGGE (Ref#: 1898 , Kilde: KulturNav)

DYRSTAD I EGGE poståpneri, i Egge herred, Inderøen fogderi, under Stenkjær postktr., ble underholdt fra 1.7.1897 i postruten Stenkjær -- Namsos. Sirk. 27, 30.6.1897.

Poståpneriet ble antakelig i 1903 flyttet til Asp, og postgangen ble da lagt om.

Navnet ble fra 1.4.1918 endret til JAADAAREN. Sirk. 13, 22.3.1918.

Iht rettskrivningsreformen av 1917, som ble gjort gjeldende først medio 1918, ble navnet heretter skrevet JÅDÅREN.

Poståpneriet JÅDÅREN ble lagt ned fra 1.4.1962. Sirk. 9, 7.3.1962. Ny postadresse: 7730 BEITSTAD. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved oppr.

Poståpnere:
Gårdbr. og komm.kass. Peder Taraldsen Dyrstad 1.7.1897.
Sara Dyrstad 20.11.1906.
Meieribest. O. Leren 1.7.1917 (f. 1889).
Harald G. Klæth 1.7.1926.
Sagmester og småbr. Ole Rostad 1.3.1936 (f. 1891).
(?) (?) (?)

Årlig poståpnerlønn i 1897 var kr 70,-, i 1902 kr 120,-, i 1909 kr 150,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------