NK 1562 – BORGENHAUGEN

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-208

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BORGENHAUGEN (Ref#: 1050 , Kilde: KulturNav)

BORGENHAUGEN - se BØRGENHAUGEN

---------

BØRGENHAUGEN (Ref#: 1523 , Kilde: KulturNav)

BØRGENHAUGEN poståpneri, i Skjeberg herred, Østfold fylke, under Sarpsborg postktr., ble opprettet den 1.1.1962. Posten til stedet ble sendt via Sarpsborg. Sirk. 42, 23.12.1961.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976. Fra 1.10.1977 ble status endret til postktr. B. Sirk. 28, 18.10.1977.

Navnet ble fra 1.7.1984 endret til BORGENHAUGEN. Sirk. 16, 12.4.1984.

Ved omorganisering av postnummersystemt fra 1.3.1999 fikk vei- og gateadresser under postkontoret BORGENHAUGEN også tildelt postnr 1738 og 1739. Postboksadressatene under BORGENHAUGEN fikk tildelt postnr 1740.

(1740 / 1738)
Poståpnere/styrere/mestere:
Poståpnere Haldis Olivia Dahl 1.1.1962 (f.1919).
Postmester Kari Krosby 1.8.1986 (f.1943).

---------