NK 154 – VIVESTAD

Vinnende bud: kr 42

Nedlagt 1990

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1990
Frimerkeauksjon #194-126

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VIVESTAD (Ref#: 14338 , Kilde: KulturNav)

VIVESTAD poståpneri, på skolen, i Ramnes herred, Jarlsberg fogderi, under Holmestrand postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 9.1. og 17.7.1886, med virksomhet fra 1.9.1886 og med to ganger ukentlig kjørende post mellom Ramnes, Holmestrand og Vaale, i stedet for den tidligere to ganger ukentlig gående bipost mellom Ramnes og Tønsberg. Sirk. 20, 31.8.1886.Biposten Vivestad -- Holmestrand ble lagt ned fra 21.10.1901. Sirk. 37, 18.10.1901.Poståpneriet flyttet i 1911 til den nye skolen og antakelig i 1919 til Sulutvedts butikk.Fra 1.4.1954 ble poståpneriet lagt under Tønsberg postkontor. Sirk. 2, 6.2.1954.Ble i 1966 flyttet til Odd Medhus sin bolig.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.3177 VIVESTAD postkontor C, i Tønsberg postområde, ble lagt ned fra 15.6.1990. Ny postadresse: VIVESTAD, 3175 RAMNES. Sirk. 16, 31.5.1990.Postnr 3127 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.4.1987 ble dette endret til postnr 3177. (4de trafikkontor, 26.11.1986.)Ved folkeavstemning høsten 2001 er Ramnes og Våle kommuner vedtatt slått sammen til den nye Re kommune fra 1.1.2002.Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst og tynne tverrstreker i indre sektor ble tilsendt i 1889.(3127 / 3177)

Poståpnere/styrere:

Kirkesanger Øistein Gaasland 1.9.1886 (f. 1858).

Kjøpm. Anders Sulutvedt 1.1.1919 (f. 1894).

Kjøpm. Olaf Olsen Medhus 1.10.1920 (f. 1897).

Landpostbud Odd Medhus kst. 1.2.1965, fast 1.9.1965 (f.1922). Han nevnes å ha styrt flere poststeder samtidig, bl.a. i forbindelse med landpostbudrute nr 2328.

Vikarer fra 1.3.1977, eventuelt midlertidig fra denne dato: Solveig Medhus, tilsatt 1.3.1981 (f. 1923).De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1886 kr 30,-, i 1887 kr 50,-, i 1894 kr 100,-, i 1906 kr 150,-, i 1909 kr 250,-, i 1913 kr 300,-, i 1914 kr 350,- og fra 1917 kr 450,-.

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------