NK 154 – STØREN

Vinnende bud: kr 43

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-112

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STØREN (Ref#: 12212 , Kilde: KulturNav)

STØREN - se SKAARVOLD I STØREN

---------

SKAARVOLD I STØREN (Ref#: 10936 , Kilde: KulturNav)

SKAARVOLD I STØREN, i samme prestegjeld, Ørke- og Guldal fogderier, under Trondhjem postkontor, er nevnt opprettet i 1816. Dette må trolig bero på en feil, eller at poststedet var en privat ordning.

SKAARVOLD I STØREN poståpneri ble opprettet ved Kgl.res. av 23.5.1820 og kom i virksomhet fra 31.8. samme år, da den nye Østerdalsruta startet.

Samtidig ble det opprettet et annet poståpneri med navnet MØKLENGEN I STØREN. Hvem av dise poståpneriene som er Støren, er ubekreftet. Mye tyder på at disse to poståpneriene i tiden fra 1820 til 1833 er slått sammen til ett sted med navnet STØREN. Møklengen kan også mulig ha vært det tidligere HAAVIEN I HORRIG poståpneri, som ble lagt ned i 1820 og flyttet lenger sørover mot Støren.

STØREN: Det tyder også på at det allerede i året 1733 var postutveksling i distriktet da det blant annet finnes Aalen, Ingebrigt Larsen (datert 12.5.1733). Det fortelles videre at en unggutt, Per Eggen, i år 1800 befordret posten fra Aalen til Støren (som da lå på Soknes), cirka to kilometer sønnenfor der stedet ligger i dag (1945).

STØREN nevnes imidlertid ikke i "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785", men først i en foreliggende portotabell fra 1833.

I 1835 var der forlengst ordnet med kjørende post, og Andfind Andersen Skaarvold ble fra 2.9.1835 beskikket for 5 år til postkarl ved poststedet SKAARVOLD i Støren og er etter dette fritatt for videre militærtjeneste. Videre heter det at STØREN poståpneri i 1835 lå på Skaarvold, ca 2,5 km. fra der jernbanestasjonen ligger. I ca 1850 ble poståpneriet flyttet dit det nå (1945) ligger.

I 1864 ble Trondhjem -- Støren-jernbanen åpnet. Dette var den første jernbane nord for Dovre. Fra da av ble det plassert karjoler på Støren, og det fulgte postledsaker med toget fra Trondhjem, som skulle følge hesteskyssen både over Dovre - og Rørosveiene.

Som postledsakere nevnes Petter Lie/Knudsen/Hoel/Sandal og Peder Ellefsen Wodøien.

I den første tiden var postutvekslingen 3 ganger ukentlig.

I 1877 åpnet Rørosbanen, og i 1913 ble det mellom Støren og Oppdal opprettet postutveksling med bil, inntil Dovrebanens åpning i 1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble STØREN poståpneri fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1974 status av postkontor B, Sirk. 51, 28.12.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret STØREN nytt postnr 7290. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 7290 STØREN tildelt postnr 7291.

Ifølge "Norske Filatelistika" nyttet poståpneriet først kassasjonsstempel av 3-rings type nr 294 (ca 1855/56), og fikk datostempel tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7090 / 7290)
Poståpnere/postmestere:
Den/de som først ordnet med posten, finnes få noteringer om.
En mulig poståpner er Bull, som har attestert en timeseddel fra 1835.
Kappelan Bødker notert i 1852.
Farver F. Lund notert 1.7.1859.
Handelsm. S. Brenjord 1.7.1865.
Handelsm. Mathias Flagestad midlertidig fra 22.5.1878, kst. først fra 1883, fast 11.3.1884. (På skyss-stasjonen Engen nær Støren jernbanestasjon, senere hotelleier.)
Overtatt av Norges Statsbaner i 1931.
Arnold Flagestad midleertidig fra 1.3.1941, fast 1.10.1941 (f. 1894).
Hilmar Jensen vikar fra ca 1945, fast 1.4.1946 (f. 1896). Var syk fra 5.2.1959, sluttet den 1.2.1960, med vikarer.
Poståpnerass. Kåre Berge 1.3.1961 (f. 1924).
Førstepostfullm. Grete Marie Skjærvold 1.6.1990 (f. 1951).
Postmester Grete Marie Skjærvold Nygård 1.6.1998 (f, 1951).
Postmester (i vikariat) Kjell Rosmo 1.5.2001 v/Støren salgsteam.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1852 1869 1870 1876 1900 1913 1914 1917
Spd. 56 164 100 140
Kr 1000 1100 1200 1500

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------