NK 154 – SKJÅSTAD

Vinnende bud: kr 10

Nedlagt 1975

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1975
Frimerkeauksjon #183-83

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKJÅSTAD (Ref#: 11201 , Kilde: KulturNav)

SKJÅSTAD - se SKJAASTAD

---------

SKJAASTAD (Ref#: 11098 , Kilde: KulturNav)

SKJAASTAD poståpneri, på jernbanestasjonen i Lier herred, Buskerud amt, under Drammen postkontor, ble underholdt fra åpningen av Lierbanen den 1.7.1904. Sirk. 24, 29.6.1904.

Navnet ble fra 1.1.1905 endret til SJAASTAD.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet SJÅSTAD.

Fra 1.10.1921 endret til SKJÅSTAD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.1.1962 lagt under Lierbyen postkontor. Sirk. 39, 21.11.1961.

Fra 1.10.1971 igjen under Drammen postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973.

Underpostkontoret 3414 SKJÅSTAD ble lagt ned fra 1.11.1975. Ny postadresse: 3400 LIERBYEN. Sirk. 39, 20.10.1975.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3414)
Poståpnere/styrere:
(?) (?) (?) 1.7.1904.
Stasj.eksp. Christoffer Olsen Gjøsli fra ca september 1904.
Stasj.eksp. Ole Mørk 29.10.1904 (f. 1874).
Mimmi Utengen midlertidig fra 25.5.1944, fast 15.11.1944 (f. 1905).
Arthur Cato Nærstad kst. 1.5.1963 (f. 1901).

Årlig poståpnerlønn var i 1904 kr 100,-, i 1906 kr 250,-, i 1910 kr 350,-, i 1913 kr 400,-, i 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------