NK 154 – SKATESTRAUMEN

Vinnende bud: kr 22

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-137

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKATESTRAUMEN (Ref#: 11007 , Kilde: KulturNav)

SKATESTRAUMEN - se SKATESTRØMMEN poståpneri

---------

SKATESTRØMMEN (Ref#: 11008 , Kilde: KulturNav)

SKATESTRØMMEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Daviken herred, Nordre Bergenshus amt, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.10.1906. Sirk. 43, 26.9.1906.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Nordfjordeidet postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.4.1915 lagt under Moldøen (Måløy) postkontor. Sirk. 66, 22.12.1914.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SKATESTRAUMEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Måløy postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.4.1970 lagt under Florø postområde. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 6722 SKATESTRAUMEN ble midlertidig lagt ned fra 1.5.1996. Postnr og -navn ble inntil videre beholdt som offisiell postadresse. Sirk. 11, 8.5.1996.

Postkontoret 6722 SKATESTRAUMEN, i Florø postområde, ble lagt ned fra 28.5.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 9, 5.5.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk SKATESTRAUMEN nytt postnr 6719.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6722 / 6719)
Poståpnere/styrere:
Hans J. Klubben 1.10.1906 (f. 1865).
Ds.eksp. Nils J. Havnen kst. 1.5.1935, fast 1.5.1938 (f. 1907).
Anders K. Havnen 1.4.1965 (f. 1913).

Poståpneren var ulønnet til 1909, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1913
kr 150,-, fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

SKATESTRØMMEN (Ref#: 11009 , Kilde: KulturNav)

SKATESTRØMMEN brevhus, på Klubben, i Daviken herred, Sønd- og Nordfjord fogderier, under Bergen postkontor, ble opprettet den 15.5.1898.

Brevhuset SKATESTRØMMEN ble lagt ned fra 1.10.1906 og samtidig omgjort til poståpneri.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 363.

Brevhusstyrere:
Jørgen Klubben 15.5.1898.
Gårdbr. Nils E. Svoren 15.9.1903.
Hans J. Klubben 1.9.1905 (f. 1865).

---------