NK 154 – FOLKESTADBYGD

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #194-118

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FOLKESTADBYGD (Ref#: 2916 , Kilde: KulturNav)

FOLKESTADBYGD - se FOLKESTADBYGDEN

---------

FOLKESTADBYGDEN (Ref#: 2917 , Kilde: KulturNav)

FOLKESTADBYGDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Folkestad, i Volden herred, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, ble underholdt fra 1.10.1896. Sirk. 38, 26.9.1896.

Poståpneriet ble fra 1.7.1917 lagt under Volden postkontor. Sirk. 26, 22.6.1917.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til FOLKESTADBYGD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1971 lagt under Ålesund postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 endret status til postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

6120 FOLKESTADBYGD ble endret fra 30.4.1995. Ny postadresse er 6120 FOLKESTAD. (Ingen Sirk.-referanse.)

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6120)
Poståpnere/styrere:
Ole Ellingsen Folkestad 1.10.1896.
Berte J. Folkestad 12.11.1906 (f. 1863).
Tlf.hjelpebetj. Karine Folkestad kst. 1.7.1928 (f. 1889).
Tlf.styrer Alvild Oline Folkestad midlt. 1.11.1954, kst. 1.2.1955, fast 1.7.1956 (f. 1929).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1900, da årlig lønn ble satt til:

1900 1905 1912 1917
Kr 100 150 200 250

Fra 1.7.1917 er det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------